Concursuri

 

RAPORT FINAL CONCURS

Centralizator nominal concurs

REZULTATE PROBA INTERVIU 20.09.2023

Rezultat contestație

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 18.09.2023

REZULTATE selecția dosarelor concurs din data de 18.09.2023

Anunț concurs recrutare – Funcție publică de execuție vacantă: inspector, clasa I, grad profesional debutant Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești

Raportul final al concursului inspector superior 21.06.2023
Centralizator punctaje concurs 21.06.2023
REZULTATE selectie dosare concurs inspector debutant 20.06.2023
REZULTATE proba scrisă concurs inspector debutant 20.06.2023
REZULTATE selectie dosare concurs inspector superior 21.06.2023
ANUNT CONCURS 21.06.2023
ANUNT CONCURS 20.06.2023

Proces verbal cu punctaj final concurs post casier

Rezultat proba interviu  din data de 18.07.2022 pentru post casier

Rezultat proba scrisa din data de 14.07.2022 pentru  post casier

Anunț concurs casier

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant, de guard, pe durată nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești  23.06.2022
Rezultate concurs guard

 

Anunt concurs – sef formatie pompieri
Afisare rezultat selectie dosare
Raport final concurs șef formație pompieri

 

CENTRALIZATOR CONCURS 17.11.2020
REZULTATE INTERVIU CONCURS 17.11.2020
REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS 17.11.2020

CENTRALIZATOR CONCURS 16.11.2020
REZULTATE INTERVIU CONCURS 16.11.2020
REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS 16.11.2020

Rezultate selectie dosare concurs recrutare din data de 16.11.2020
Rezultate selectie dosare concurs recrutare din data de 17.11.2020

Anunt recrutare functie publica 16.11.2020
Anunt concurs recrutare functie publica 17.11.2020

 

ANUNT examen promovare în gradul profesional superior al unui funcționar public de executie in data de 10.09.2020

Rezultat selectie dosare examen promovare în grad profesional imediat superior din data de 10.09.2020

Rezultate interviu examen promovare 10.09.2020
Rezultate proba scisă examen promovare 10.09.2020
Centralizator punctaje finale examen promovare 10.09.2020

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut