ANUNTURI SI COMUNICATE

ANUNTURI

 

ANUNT elaborare PUZ Construire hala depozitare utilaje agricole
Memoriu prezentare PUZ
Reglementari urbanistice PUZ
Regulament local de urbanism PUZ


ANUNT PUBLICITATE ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI AMENAJARE TEREN SPORT LA SCOALA ROMANESTI
Descarcă documentație


ANUNT PPUBLICITATE ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI REABILITARE CANAL GARLA MORII GRANICESTI
Descarcă documentație


OFERTE VANZARE


Oferta vanzare 0,2108 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,09 ha teren Gura Solcii
Oferta vanzare 0,20 ha teren Gura Solcii
Oferta vanzare 0,26 ha teren Gura Solcii
Oferta vanzare 0,52 ha teren Gura Solcii
Oferta vanzare 0,23 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,44 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,51 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,0983 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,25 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,25 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,30 ha teren extravilan

Ofertă vânzare 0,0922 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,26 ha teren extravilan Slobozia Sucevei
Ofertă vânzare 0,65 ha teren extravilan

Oferta vanzare 0,15 ha teren extravilan Dumbrava
Oferta vanzare 0,1765 ha teren extravilan Iacobesti

Oferta vanzare 0,375 ha teren
Oferta vanzare 0,3050 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,0868 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,30 teren extravilan
Oferta vanzare 0,4148 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,1765 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,65 ha teren extravilan
OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN 0,20 HA
Oferta vanzare 0,05 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,11 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,24 ha extravilan
Oferta vanzare 0,6 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,807 ha teren extravilan
Oferta vanzare 0,827 ha teren extravilan


STUDIU DE OPORTUNITATE  PRIVIND  FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Grafic zile in care se colecteaza deseurile din satele comunei Granicesti

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut