Buget

An 2023

Proiect buget local inițial an 2023 Comuna Grănicești

Lista investiții an 2023 la proiect buget inițial Comuna Grănicești

 

AN 2022

Buget local rectificat luna decembrie 2022

Buget local rectificat luna noiembrie 2022

Buget local rectificat luna octombrie 2022

Buget local rectificat luna septembrie  2_2022

Buget local rectificat luna septembrie 2022

Buget local rectificat luna iunie 2022

Buget local rectificat luna mai 2022

Buget local rectificat luna aprilie 2022

Buget local rectificat luna martie 2022

Buget local rectificat luna februarie 2022

BUGET LOCAL INITIAL AN 2022

Proiect BUGET LOCAL INITIAL AN 2022

AN 2021

Buget local rectificat decembrie 2 2021

Buget local rectificat decembrie 2021

Buget local rectificat noiembrie 2021

Buget local rectificat octombrie 2021

Buget local rectificat septembrie 2021

Buget local rectificat august 2021

Buget local rectificat iunie 2021

Buget local initial an 2021

Proiect BUGET LOCAL INITIAL AN 2021

AN 2020

Buget local rectificat decembrie 2020

Buget local rectificat luna septembrie II 2020

Buget local rectificat luna septembrie I 2020

Buget_local rectificat luna august 2020

Buget local rectificat luna iulie 2020

Buget local rectificat luna mai 2020

Buget_local_rectificat luna_aprilie_2020

Buget local initial an 2020

Proiect HCL aprobare BUGET LOCAL INITIAL pe anul 2020

AN 2019

Buget local rectificat septembrie 2019
Buget local rectificat octombrie 2019

Buget local rectificat noiembrie 2019

Buget local rectificat decembrie 1 2019

Buget local rectificat decembrie 2 2019

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut