Comuna Grănicești vă oferă posibilitatea plății impozitelor și taxelor locale prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată, Ghiseul.ro. Acest sistem de plată este disponibil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Pentru plata impozitelor și taxelor locale prin intermediul Ghiseul.ro nu se percep comisioane pentru tranzacțiile efectuate.

A N U N T !

             Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI) şi ale H.G. nr. 1154/16.09.2022,cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începând cu data de 01.01.2024 se abrogã prevederile Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat (VMG) şi ale Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF), astfel, începând cu luna ianuarie 2024 înceteazã plata acestor drepturi.

Beneficiarii acestor drepturi şi cei care se încadreazã în prevederile noi legii(VMI) trebuie sã se prezinte la primãrie pentru depunerea unei noi cereri privind venitul minim de incluziune.

La depunerea cererii trebuie sã prezentaţi actele de identitate pentru toţi membrii familiei, adeverinţe preşcolar/elevi/studenţi, acte privind veniturile ( adeverinţã salariat,cupoane pensie,), copie certificat minor/adult handicap,hotãrâre divorţ, etc. sau alte acte referitoare la veniturile familiei sau persoanei singure.

PRIMAR

Către cetățenii localității Grănicești

Conform graficului de execuţie al lucrărilor de extindere a instalaţiei de furnizare apă potabilăî n localitate,respectiv de
modernizare a staţiei de pompare Ţibeni,cât şi de conectarea celui de-al doilea rezervor de stocare a apei de 100 mc,la cel existent,
vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 24.07.2023,ora 20,00 pentru 24 de ore va fi oprită furnizarea apei potabile.

Este necesar să vă faceţi o rezervă de apă potabilă ! ! !
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de aceste lucrări.
Cu stimă,
Viceprimar Florin Șalar

Anunțuri și comunicate

Anunturi
Primaria Granicesti

Grafic colectare deșeuri comuna Grănicești

Grafic colectare deșeuri menajere Comuna Grănicești – 2023 Grafic colectare deșeuri menajere Comuna Grănicești – 2022 Grafic colectare deseuri menajere Comuna Grănicesti –  2021

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut