HOTARARI CONSILIU LOCAL

  Proiecte de hotarari [+]

  Registru [+]

 • HCL achizitie deseuri.docx

  Doc File

 • HCL nr.1 din 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.2 din 28.01.2021 (conflicted copy 2021-02-22 071130).pdf

  PDF Document

 • HCL nr.2 din 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.3 din 28.01.2021 (conflicted copy 2021-02-22 071130).pdf

  PDF Document

 • HCL nr.3 din 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.31 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.33 din 16.12.2020 privind organizarea rețelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Granicesti, judetul Suceava pentru anul scolar 2021 – 2022.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.34 din 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.pdf

  PDF Document

 • MINUTA sedinta din data de 28.01.2021 (conflicted copy 2021-02-22 071130).pdf

  PDF Document

 • MINUTA sedinta din data de 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • REGISTRU PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR DE CONSILIU LOCAL.pdf

  PDF Document

 • REGISTRU PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARE.pdf

  PDF Document

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut