HOTARARI CONSILIU LOCAL

  Dispozitii [+]

  Proiecte de hotarari [+]

  Registru [+]

 • HCL achizitie deseuri.docx

  Doc File

 • HCL nr.1 din 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.10 din 19.04.2021 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Granicesti, judetul Suceava pentru lunile decembrie 2020 si ianuarie, februarie, martie 2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.11 din 19.04.2021 privind modificarea organigramei si s statului de functii ale Primariei comunei Granicesti, judetul Suceava.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.12 din 19.04.2021 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Primariei comunei Granicesti, judetul Suceava.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.12 din 19.04.2021 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Primariei comunei Granicesti, judetul Suceava_1.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.13 din 19.04.2021 privind aprobarea numarului si cuatumul burselor pentru anul scolar 2020 – 2021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.2 din 28.01.2021 (conflicted copy 2021-02-22 071130).pdf

  PDF Document

 • HCL nr.2 din 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.3 din 28.01.2021 (conflicted copy 2021-02-22 071130).pdf

  PDF Document

 • HCL nr.3 din 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.31 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.33 din 16.12.2020 privind organizarea rețelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Granicesti, judetul Suceava pentru anul scolar 2021 – 2022.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.34 din 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.4 din 30.03.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.5 din 30.03.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea valorificarii sau dupa caz, a casarii obiectelor de inventar degradate, proprietate privata a comunei Granicesti, judetul Suceava.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.6 din 30.03.2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetelor aferent anului 2020.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.7 din 30.03.2021 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Granicesti, judetul Suceava.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.8 din 30.03.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali in calitate de membri in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Granicesti, judetul Suceava.pdf

  PDF Document

 • HCL nr.9 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și a estimarilor pentru perioada 2022 – 2024.pdf

  PDF Document

 • HCL privind acceptarea unei sponsorizări din partea SC OLINT COM SRL Radautisponsorizare.pdf

  PDF Document

 • HCL privind aprobarea Planului de actiuni și lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii dreptului de ajutor social pe anul 2022.pdf

  PDF Document

 • HCL privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Grănicești.pdf

  PDF Document

 • HCL privind organizarea retelei scolare a unitătilor de invatament preuniversitar de stat din comuna Grănicești pentru anul scolar 2022 – 2023.pdf

  PDF Document

 • Hotararea n.21 din 30.07.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.14 din 31.05.2021.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.15 din 31.05.2021.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.16 din 28.05.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.16 din 31.05.2021.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.17 din 28.05.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.17 din 31.05.2021.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.18 din 28.05.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.19 din 30.06.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.20 din 30.06.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.22 din 30.07.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.23 din 30.07.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.24 din 20.08.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.25 din 20.08.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.25 din 31.08.2021.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.26 din 08.09.2020.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.26 din 31.08.2021.pdf

  PDF Document

 • Hotararea nr.27 din 08.09.2020.pdf

  PDF Document

 • MINUTA sedinta din data de 28.01.2021.pdf

  PDF Document

 • REGISTRU PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR DE CONSILIU LOCAL.pdf

  PDF Document

 • REGISTRU PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARE.pdf

  PDF Document

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut