Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale

Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale

Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.
Proprietarii de fose septice și stații de epurare au obligația de a se înscrie în
Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și
Epurarea Apelor Uzate.
Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și
întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor
uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem
individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență
a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al
comunei Grănicești în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul
de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme
individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a
prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în
vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind
aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/
înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale
adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către
persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15
alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
5.000 de lei la 10.000 de lei.

 

FORMULAR INSCRIERE IN REGISTRU PENTRU EVIDENTA SISTEMELOR INDIVIDUALE DE COLECTARE (SIA)

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut