Dispensarul Uman din Grănicești

In localitatea Grănicești, o comună din județul Suceava, administrația locală a renovat Dispensarul Uman cu bani proveniți din fonduri guvernamentale PNDL și contribuție proprie.

Au fost investiți 1.000.000 lei pentru renovarea și modernizarea dispensarului uman care este disponibil celor aproximativ 5.700 de locuitori ai comunei. Clădirea are un cabinet stomatologic utilat, farmacie, apartament de serviciu și lift pentru persoane cu dizabilități. La parter sunt grupuri sanitare pentru personalul medical și pacienți, iar la etaj se află gabinete medicale pentru medici de familie compuse din cabinete consultații medic, sală pentru asistenți și sală pentru tratamente, acestea pentru fiecare medic (2 medici). Se mai află o cameră de sterilizare, precum și grupuri sanitare pentru pacienți și separat pentru personalul medical. Clădirea cuprinde o centrală termică nouă – 80 kw, panouri solare și este izolată cu vată bazaltică – 10 kw.

Florin Șalar, viceprimarul comunei, afirmă: “Reabilitarea dispensarului face parte dintr-un program mai amplu pentru dezvoltarea comunei, respectiv câteva proiecte majore privind educația, sănătatea și modernizarea drumurilor comunale: reabilitarea școlilor din Grănicești, Dumbrava, Românești (unde se lucrează), reabilitarea dispensarului uman Grănicești, înființarea unui punct sanitar în Slobozia (se lucrează), construirea unui pod de acces în satul Gura-Solcii – investiție gata, în maxim 10 zile facem recepția – (3.100.000 lei),
înființarea sistemului de canalizare cu stație de epurare (se lucrează) – 8.400.000 lei,
extinderea rețelei de apă potabilă (luni 25.05.2020, încep lucrările, a fost dat ordinul de începere) – 2.800.000 lei. Pe 30.01.2020 am depus la MDRAP (MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE) solicitarea la proiectul de modernizare a drumurilor, valoarea – 16.000.000 lei. În aceeași dată am depus și solicitarea pentru rețele de gaz și așteptăm din partea guvernului demararea programului național pe gaz.
Binențeles, continuăm să facem demersuri de modernizare și pentru celelalte 3 școli din comună.
Mulțumesc tuturor constructorilor din aceste proiecte.

România se modernizează, România devine din ce în ce mai frumoasă!

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut