Monitorul Oficial Local

Statutul comunei Grănicești

Regulamentele procedurilor administrative

Hotararile Consiliului Local

Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

Documente și informații financiare

Publicații căsătorie

 

Alte documente

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE

REGULAMENTELE  PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

   1.Actele administrative adoptate de consiliul local

   2.Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

   3.Registrul pentru evidența hotărilor
REGISTRU HOTARARI 2018
REGISTRU HOTĂRARI 2019
REGISTRU HOTARARI 2020
REGISTRU HOTARARI 2021

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

   1.Actele administrative emise de primar

Dispozitia nr.1 din 04.01.2022
Dispozitia nr.11 din 25.01.2022

   2.Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

REGISTRU de evidenta dispozitiilor emise de Primarul comunei Granicesti în anul 2021

   3.Registrul pentru evidența dispozițiilor
Registru Dispozitii 2017
Registru dispozitii 2018
Registru Dispozitii 2019
Registru Dispozitii 2020
Registru Dispozitii 2021

DOCUMENTE ȘI  INFORMAȚII FINANCIARE

 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII

ALTE DOCUMENTE

   1.Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum și obiecții cu privire la legalitate, efectuate în scris;

   2.Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

   3.Informarea, în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public ce urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

   4.Informare asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

   5.Minutele ședințelor

   6.Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative

   7.Alte tipuri de documente

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut