Infrastructura

 

Infrastructura este un factor important pentru performanţa multor sectoare de activitate, care afectează atractivitatea socială şi economică a regiunilor.

Localităţile comunei Grâniceşti s-au dezvoltat, de-a lungul timpului. în strânsă legătură cu existenţa unor artere principale de circulaţie care îi permit o legătură directă cu oraşele Suceava, situat la 27 km. Rădăuţi situat la 22 km şi Şiret situat la 17 km de comună.

Drumul european E85 străbate teritoriul comunei de la sud la nord şi trece prin centrul de comună. De asemenea prin comună trec drumurile judeţene DN 2H Suceava-lacobeşti-Rădăuţi şi Rădăuţi-Satu Mare-Şerbăuţi. Legătura cu cele trei oraşe se face cu ajutorul mijloacelor de transport In comun sau private.

 

 

Calea ferată Bucureşti-Suceava-Vicşani străbate teritoriul comunei prin partea sud-vestică. având staţie la Milişăuţi (localitate situată pe teritoriul administrativ al comunei Grâniceşti) la 5 km depărtare de centrul comunei şi la Ţibeni (localitate situată pe teritoriul comunei Satu-Mare) la 3 km de centrul comunei.

Din totalul celor 56 km de drum comunal, I km, situat pe raza localităţii Slobozia este betonat, iar restul este pietruit, accesibil în orice anotimp.