Economia

 

Componentă de baza a politicilor publice din ultimii ani. relansarea creşterii economice a devenit o prioritate naţională, pornîndu-se de la importanţa sa atât pentru asigurarea condiţiilor de realizare impuse de UE căt şi pentru creşterea nivelului de trai.

La nivelul comunei Grăniceşti activitatea economico-socială se axează în principal pe domeniul industrie (transport rutier, prestări servicii şi comerţ, construcţii) şi agricultură.

a) Industria

 

Materiale de construcţii: SC H1DROTERA - tuburi, dale, betoane şi produse de balastieră: cifra de afaceri - 250.000 lei. cu 26 salariaţi

Echipamente pentru maşini: reşapare cauciucuri - SC SUPERMAG SRL cu o cifră de afaceri de 17.244.880 lei. cu 83 salariaţi.

Prelucrare lemn: Ah' GAFENCU - binale şi mobilier cu o cifră de afaceri de 30.000 lei şi cu 2 salariaţi.

Confecţii metalice: SC ELIMETRO SRL cu o cifră de afaceri de 200.000 lei. cu 10 salariaţi.

Transport  rutier de mărfuri şi reparaţii auto: SC TORSEMSIM SRL cu o cifră de afaceri de 350.000 lei şi 34 salariaţi; SC SOLDORITRANS SRL cu o cifră de afaceri de 700.000 lei cu 11 salariaţi.

Comerţ şi prestări servicii: SC EUROPART SRL (cu echipamente şi piese auto din import) cu o cifră  de afaceri de 350.000 lei şi cu 6 salariaţi: SC LUCOIL SRL. staţie combustibili cu o cifră de afaceri de 50.000.000 lei şi cu 10 salariaţi; SC METROMGU.IL1 SRL - vânzări mobilă din import cu o cifră de  afaceri de 40.000 lei şi cu 2 salariaţi. Comerţ alimenlar şi bufete sunt în număr de 18 SC cu 28 salariaţi, iar cifra de afaceri este de 610.000 lei.

Exploatare produse de balastieră. Pe raza comunei sunt 2 societăţi. Volumul anual de exploatare este de aproximativ 32.000 mc folosindu-se 14 salariaţi, cu o cifră de afaceri de 320.000 lei.

b) Agricultura

 

Prin suprafaţa, calitatea solurilor şi categoriilor de folosinţe agricole. România se numără printre ţările cu cel mai mare potenţial agricol din Europa, iar agricultura este una dintre ramurile de bază ale economiei naţionale.

în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale este necesară o abordare care să permită integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, principalele măsuri tlind cele menite să contribuie la trecerea de la o agricultură de subzistenţa şi semisubzislenţâ practicată in prezent la o agricultură comercială, precum şi măsuri de modernizare a satelor. de schimbare a peisajului rural, de dezvoltare şi repartizare a altor activităţi econonomice care să genereze venituri alternative.

 

 

c) Zootehnia - este un sector important prin ritmicitatea veniturilor pe care le asigură, valorificarea resurselor agricole aflate în gospodăriile populaţiei, locuitorii comunei având o bogată tradiţie în creşterea animalelor.

O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei comunei Grâncieşti o are suprafaţa de păşune existentă în zonă, precum şi existenţa terenurilor mai slab productive, care sunt folosite pentru păşunat.

In prezent, pe raza comunei Grăniceşti funcţionează 4 ferme zootehnice, una dintre acestea fiind realizată cu fonduri alocate prin programul SAPARD. La nivelul acestor ferme se înregistrează următorul efectiv de bovine: 278 capete, din care 190 capete sunt vaci cu lapte.