Cultură şi învăţământ

 

Invăţământ

Situaţia sistemului educaţional si de formare profesională colaborată cu direcţiile strategice de dezvoltare în domeniul învăţământului pe plan european determină o abordare dintr-o nouă perspectivă a reformei învăţământului care vizează reforma sistemică, continuă şi asumată.

In prezent. în comuna Grăniceşti funcţionează 12 unităţi de învăţământ, respectiv 6 unităţi de învăţământ preşcolar şi 6 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial.

La începutul anului de învăţământ 2008/2009. populaţia şcolară care frecventa o formă de învăţământ organizată a fost de 886. din care 212 - preşcolari, 368 - elevi la clase primare şi 307 - elevi la clase gimnaziale.

In ceea ce priveşte personalul didactic, în învăţământul de toate gradele îşi desfaşoară activtatea instructiv-educativă un număr de 54 cadre didactice, din care 9 în învăţământul preşcolar, 20 în învăţământul primar şi 25 în învăţământul gimnazial.

In ceea ce priveşte rata de promovabilitate aceasta este de 100% la clasele I-IV şi 97% la clasele V-VIll. Dintre cei 71 de elevi absolvenţi de clasa a VIII-a un număr de 32 sunt înscrişi la o formă de învăţământ liceală, iar 15 elevi sunt înscrişi la şcoli de arte şi meserii.

La nivelul comunei Grăniceşti nu există copii neşcolarizaţi, rata de analfabetizare fiind zero.

De asemenea, şcoala din Grăniceşti alături de cea din Slobozia dispun de câte o sală de sport unde se desfăşoară atât activităţi sportive cât şi diferite competiţii şcolare.

Cultură

Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităţi sau naţiuni. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale

Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de spaţiul geografic şi resursele naturale specifice, reprezentând mai mult decât o locaţie.

In acest sens, conservarea moştenirii rurale este extrem de importantă şi în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural, ca modalitate de promovare a comunei Grăniceşti cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.

     In prezent comuna Grăniceşti dispune de două cămine culturale (unul de 250 de locuri în Grăniceşti - centru de  comună şi unul în satul Romaneşti cu o capacitate de       de 150 locuri) şi o bibliotecă sătească care adăposteşte un număr de 13.100 de titluri de carte.

 Evenimentul cultural cu tradiţie în comuna Grăniceşti este Festivalul „Căldăruşa". care se organizează anual în perioada aprilie-mai.

In ceea ce priveşte arta şi meşteşugul popular, în comuna Grăncieşti sunt 5 meşteri populari care cos costume populare, 4 meşteri care  cos pe  piele (holiţă) şi bondiţe,

precum şi 2 persoane care confecţionează hamuri.